Fyzikální terapie

Pomocí fyzikální terapie dokážeme pozitivně ovlivnit něktré poruchy v pohybovém systému.